νεογλαγής


νεογλαγής
νεο-γλαγής, ές, neugeboren, noch die Muttermilch trinkend

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • νεογλαγής — νεογλαγής, ές (Α) 1. αυτός που μόλις πριν από λίγο άρχισε να θηλάζει, ο νεογέννητος 2. αυτός που μόλις πριν από λίγο άρχισε να παρέχει γάλα. [ΕΤΥΜΟΛ. < νε(ο) * + γλαγής (< γλάγος «γάλα»), πρβλ. ευ γλαγής, πολυ γλαγής] …   Dictionary of Greek

  • νεογλαγέας — νεογλαγής newly yielding milk masc/fem acc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νεογλαγέες — νεογλαγής newly yielding milk masc/fem nom/voc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νεογλαγέων — νεογλαγής newly yielding milk masc/fem/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γλάγος — ( εος), το (Α) γάλα. [ΕΤΥΜΟΛ. Λέξη ήδη ομηρική, αβέβαιης ετυμολ. Πιθ. < *γλάκος, με αφομοίωση < (θ.) γλακ (πρβλ. γάλα). Σύμφωνα προς άλλη άποψη, το γλάγος θεωρείται ως ετυμολογική βάση αυτής τής οικογένειας από αρχική μορφή ρίζας *βλαγ < …   Dictionary of Greek

  • νε(ο)- — και νιο [ΑΜ νε(ο) ] α συνθετικό πάμπολλων λέξεων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής που ανάγεται στο επίθ. νέος και στον νεοελλ. τ. νιος. Δηλώνει τις σημασίες: α) τού πρόσφατου, αυτού που έχει συντελεστεί προ ολίγου (πρβλ. νεο σφαγής, νιό βγαλτος,… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.